Iskoristite promotivni kod: OTVORENJE za 25% popusta povodom otvorenja Web Shopa

UVJETI KORIŠTENJA

 
 1. OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge RO-LA TRANSKOP

Roberto Derosi i Laris Juričić

Vrećari 100, 52231 Nedešćina

OIB:58465315544

Broj telefona:

+385959205999

Adresa e-pošte:

[email protected]

Broj transakcijskog računa (IBAN) i poslovna banka:

IBAN:HR3024020061140067454 otvoren kod Erste&Staiermarkische bank d.d.

 

 1. OPĆI POJMOVI

U smislu ovih Uvjeta poslovanja, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

– Potrošački kupoprodajni ugovor je onaj ugovor koji fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u sklopu svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti.

– Trgovački kupoprodajni  ugovor je ugovor koji sklapaju trgovci između sebe u obavljanju djelatnosti koja čini predmet poslovanja barem jednoga od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti. Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu pošto protekne rok od šest mjeseci od predaje stvari.

– Zakonsko jamstvo je jamstvo kojim Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu tijekom dvije godine od predaje stvari, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu ZOP), NN 19/22 na snazi od 28.05.2022 te Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu ZOO), NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 na snazi od 01.01.2023. Ova prava predstavljaju minimum pravne zaštite koja pripada potrošaču te se ona ne mogu ugovorom isključiti ili ograničiti.

–  Komercijalno jamstvo (garancija) je svaka obveza Prodavatelja ili Proizvođača koju, osim odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, oni preuzimaju, a temeljem koje su dužni izvršiti povrat plaćenog ili zamijeniti, popraviti odnosno servisirati robu ako roba ne odgovara specifikacijama ili zahtjevima postavljenima u ispravi o jamstvu odnosno u oglašavanju dostupnom prije ili u vrijeme sklapanja ugovora (jamstvo za ispravnost prodane stvari –garancija ). Komercijalno jamstvo ne zamjenjuje dvogodišnje zakonsko jamstvo.

– Materijalni nedostatci stvari su nedostatci na stvari koje se svojom naravi mogu opisati na jedan od slijedećih načina:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

Kada je sklopljen Potrošački kupoprodajni ugovor , Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu nakon što protekne rok od godinu dana od predaje stvari, ali potrošač i dalje zadržava pravo prigovora u Zakonskom jamstvenom roku na iste do proteka dvije godine.

Kada je sklopljen Trgovački kupoprodajni ugovor ,Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu nakon što protekne rok od šest mjeseci od predaje stvari ali kupac i dalje zadržava pravo prigovora u Zakonskom jamstvenom roku na iste do proteka dvije godine.

Neznatni nedostaci  su nedostaci koji su u nerazmjeru sa cijenom stvar bez nedostataka. Odgovornost Prodavatelja postoji i kod neznatnih nedostataka, ali u slučaju neznatnog nedostatka, kupac nema pravo na raskid ugovora.

Skriveni nedostaci – Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, potrošač je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Kod potrošačkog ugovora Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne rok od 2 godine od predaje stvari.

Kod trgovačkog ugovora Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne rok od šest mjeseci od predaje stvari.

 

 1. OPĆE ODREDBE

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa RO-LA TRANKOP, obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Vrećari 100, 52231 Nedešćina, (dalje u tekstu: ROLA WEBSHOP ), u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškova dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti, jamstvo i servisne uvjete, u trenutak sklapanja ugovora.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je Internet i elektronička pošta.

Ukoliko kupac u roku od 2 radna dana (isključena subota, nedjelja i državni praznik) od kada je podnesena narudžba, ne autorizira karticu ili ne uplati iznos narudžbe, narudžba se smatra povučenom. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP nije dužna izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme plaćenu pošiljku te se ista vrati Internetskoj trgovini ROLA WEBSHOP, Internetska trgovina ROLA WEBSHOP će ponoviti dostavu i istu će naplatiti kupcu, osim ako je drugačije ugovoreno.

Sastavni dio ovih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

 

 1. GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA 

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/

Informacije i fotografije o proizvodima na https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ preuzete su iz raznih materijala, brošura ili unutarnjih uputa odnosno onih materijala koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena u eurima (EUR) s PDV-om.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

 

 1. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama Internetske trgovine ROLA WEBSHOP (https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/) Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe, primitku uplate te slanju paketa.

U slučaju da Internetska trgovina ROLA TRANSKOP  iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik Internetske trgovine ROLA TRANSKOP u svrhu dogovora o roku isporuke ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe u potpunosti lišene poslovne sposobnosti, mogu zatražiti samo njegovi zakonski zastupnici, odnosno osobe djelomično lišene poslovne sposobne osobe mogu zatražiti kupovinu proizvoda samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Kupovina se obavlja naručivanjem proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka:

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Pretraži” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda Internetske trgovine ROLA WEBSHOP koji je uređen prema vrstama proizvoda.
Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na gumb “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod i količina proizvoda dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode u košaricu ili izvršiti pregled košarice klikom na gumb košarice ili završiti proces odabira proizvoda klikom na gumb „Plaćanje“ odnosno gumb „Kreni na plaćanje“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na gumb “Plaćanje“ odnosno gumb „Kreni na plaćanje“ preusmjeriti će se na stranicu „Podaci za plaćanje“ gdje upisuje tražene podatke te adresu za dostavu, odabire način plaćanja, unosi kupon za popust ukoliko ga posjeduje, stavlja komentar ukoliko ga ima, označava odgovarajuću kućicu da se slaže s uvjetima poslovanja. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Slažem se s uvjetima poslovanja“ čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao ove uvjete poslovanja, da ih razumije i da se s istima slaže. Ukoliko se kupac slaže s kupnjom proizvoda koji su u košarici može pritisnuti gumb „Naručite“. Prije nego što kupac pritisne na gumb “Naručite” mora odabrati vrstu plaćanja, ukoliko je vrsta plaćanja IZRAVNI BANKOVNI PRIJENOS, Internetska trgovina ROLA WEBSHOP će na adresu e-pošte kupca poslati mail „Narudžba je zaprimljena“ sa svim podatcima potrebnim za uplatu, te artikli koji su naručeni. Ukoliko kupac odabere KARTIČNO PLAČANJE upisuje podatke o kartici, izvrši se plaćanje te kupac na mail dobije potvrdu narudžbe/kupnje.

Ukoliko kupac putem e-pošte u roku od 2 sata nije zaprimio potvrdu o zaprimljenoj narudžbi na e-mail adresu koju je naveo u postupku zaključivanja narudžbe, može kontaktirati Internetsku trgovinu ROLA WEBSHOP na adresu e-pošte [email protected] ili na broj telefona +385 959205999 od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 te subotom od 08:00 do 13:00.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati djelatnike  Internetske trgovine ROLA WEBSHOP na adresu e-pošte [email protected] ili na broj telefona +385 959205999 od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 te subotom od 08:00 do 13:00.
Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 8 dana od izvršenog plaćanja, dužan je obavijestiti Internetsku trgovinu ROLA WEBSHOP o istom na e-mail adresu [email protected]

 

 1. CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

Kupac naručene proizvode može platiti jednim od slijedećih načina plaćanja:

Uplatom na račun (općom uplatnicom, virmanom ili Internet bankarstvom) – na e-mail adresu navedenu kod narudžbe šalje se isprava sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, u FINI i sl.
Nakon potvrde narudžbe/ponude proizvod će biti predan dostavnoj tvrtki General Logistics Systems Croatia d.o.o. (GLS) u roku od 1-3 radna dana (isključena subota, nedjelja i državni praznik) po primitku uplate novčanog iznosa ili autorizacije kreditne kartice kupca.

Ukoliko se plaćanje vrši uplatom na račun (općom uplatnicom, virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti sljedeće podatke za uplatu:

Uplatitelj: ime i prezime kupaca, adresa stanovanja
Primatelj: RO-LA TRANSKOP, obrt za građevinarstvo trgovinu i usluge, vl. Roberto Derosi i Laris Juričić
IBAN: HR3024020061140067454
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj: broj narudžbe/ponude

Cijene koje su navedene na internetskoj stranici uključuju trenutnu zakonsku stopu PDV-a i izražene su u eurima (EUR). Na svakom proizvodu istaknut je iznos maloprodajne cijene i iznos cijene za jedinicu mjere proizvoda osim ako je istovjetna s maloprodajnom cijenom proizvoda. Maloprodajna cijena personalizirana je na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka.

Prilikom obavljanja posebnih oblika prodaje (prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, npr. akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja robe s greškom, prodaja robe kojoj istječe rok uporabe), istaknuta je cijena koja se primjenjuje tijekom trajanja takvog oblika prodaje i najniža cijena koja je primjenjivana za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

Zadržavamo pravo promjene cijena u bilo kojem trenutku.

Dostavu proizvoda obavlja tvrtka General Logistics Systems Croatia d.o.o., Stupničke Šipkovine 22, HR-10255 Donji Stupnik, OIB: 88360795357 (GLS)

 

 1. TROŠKOVI DOSTAVE

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP  robu dostavlja samo na području Republike Hrvatske.

Dostava je besplatna za narudžbe vrijednosti iznad 140,00 eura, a za narudžbe vrijednosti do 140,00 eura, dostava se naplaćuje 4,00 eura. Cijena dostave proizvoda ubačenih u košaricu, vidljiva je u svakom trenutku klikom na gumb košarice u zaglavlju stranica, a naznačena je i u postupku dovršetka kupovine, pod točkom 2. Način dostave. Cijena dostave iskazana je u eurima (EUR) s uključenim PDV-om.

Kupac svojim potpisom pri preuzimanju potvrđuje da je preuzeo paket (ili pakete) u neoštećenom stanju. Nakon što Kupac preuzme paket, dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja. Iz tog razloga predlaže se da kupci pošiljku pregledaju pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.

Ukoliko Internetska ROLA WEBSHOP nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod ili ga nije u mogućnosti isporučiti u ugovorenom roku (30 dana), o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan.

 

 1. OPĆE INFORMACIJE

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web strance https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ (dalje: web stranice) obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge RO-LA TRANSKOP, vl. Roberto Derosi i Laris Juričić, Vrećari 100, 52231 Nedešćina, OIB: 58465315544  upoznati se s uvjetima korištenja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, mogu se obratiti na adresu e-pošte [email protected] ili na broj telefona +385 959205999 od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 te subotom od 08:00 do 13:00.

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća uvjete poslovanja web stranice https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ , kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Internetske trgovine ROLA WEBSHOP

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.  Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ni na koji način nije odgovorna za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP zadržava pravo da onemogući pristup web stranici https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP zadržava pravo odbiti pristup web stranici https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene uvjete poslovanja. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP savjetuje periodično provjeravanje uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, pod stranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurala poštivanje uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/

 

 1. MATERIJALNI NEDOSTACI

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li joj materijalni nedostatak bio poznat. Također, ista odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine dana od prijelaza rizika na kuca postojao i u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Internetska trgovina ROLA TRANSKOP ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Odgovornost Prodavatelja postoji i kod neznatnih nedostataka, ali u slučaju neznatnog nedostatka, kupac nema pravo na raskid ugovora.

Nedostatak postoji:

ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj  nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti ju dati na pregled ali je dužan obavijestiti Prodavatelja o nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak.

Prilikom obavještavanja prodavatelja o nedostatku na stvari, kupac NEMA OBAVEZU opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da ga pregleda.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Internetsku trgovinu ROLA WEBSHOP u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Internetsku trgovinu ROLA WEBSHOP o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Internetskoj trgovini ROLA WEBSHOP, osim ako je prijevarom Internetske trgovine ROLA WEBSHOP kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • besplatno otklanjanje nedostatka ili predaju druge stvari bez nedostatka, sniženje cijene, raskid ugovora (uz ispunjenje zakonom propisanih pretpostavki) osim za neznatne nedostatke stvari, naknadu štete
 • Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

 

 1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Sukladno čl. 81. st. 1 Zakona o zaštiti potrošača, Potrošač ima pravo bez navođenja razloga  jednostrano raskinuti ugovor iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora. Ugovor se raskida i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je Internetska trgovina ROLA WEBSHOP dostavila potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora Internetsku trgovinu ROLA WEBSHOP obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Potrošač može ugovor raskinuti na način da ispuni obrazac koji se nalazi na kraju ove obavijesti, te ga pošalje na adresu Internetske trgovine ROLA WEBSHOP ili elektroničkom poštom. Potvrdu primitka obavijesti, odnosno izjave o jednostranom raskidu ugovora Internetska trgovina ROLA WEBSHOP će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom, u slučaju raskida ugovora poslanog elektroničkim putem.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Internetska trgovina ROLA TRANSKOP mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimila obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Internetska trgovina ROLA TRANSKOP nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudila Internetska trgovina ROLA WEBSHOP. Osim kada je Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ponudila da robu koju potrošač vraća sama preuzme, Internetska trgovina ROLA WEBSHOP mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što joj roba bude vraćena, odnosno, nakon što joj potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome potrošač bio obaviješten prije primitka robe. Internetska trgovina ROLA WEBSHOP mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Internetska trgovina ROLA WEBSHOP ponudila da robu koju potrošač vraća sama preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Internetsku trgovina ROLA WEBSHOP o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Internetskoj trgovini ROLA WEBSHOP odnosno osobi koju je ona ovlastila da primi robu.

Sve eventualne izravne troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. U slučaju kada roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove snosi potrošač.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe, isti može postupati s robom i pregledati robu, isključivo na način na koji bi to bilo uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Internetske trgovine ROLA WEBSHOP, odnosno fizičkoj trgovini.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača pravo na raskid ugovora o kupoprodaji po čl. 86. nije dopušten u slijedećim slučajevima odnosno kada je:

 • u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

Odredbe stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se na ugovore sklopljene tijekom nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili tijekom izleta koje je trgovac organizirao radi promocije ili prodaje proizvoda potrošaču.

 
 1. OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), potrošač može poslati putem pošte na adresu sjedišta Internetske trgovine ROLA WEBSHOP :  obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge RO-LA TRANKOP, Vrećari 100, 52231 Nedešćina, ili na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Odgovor na prigovor potrošača, Internetska trgovina webshop.aquachem.hr zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora, Internetska trgovina ROLA WEBSHOP i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće, nadležan je Općinski sud u Pazinu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HOK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije klikom na link https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

Ukoliko potrošač prihvaća uvjete iz predugovorne obavijesti, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/  te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili uvjeta poslovanja, moli se isti da ne koristi web stranicu https://ro-la-transkop.com/web-shop-kategorije/ i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe. Na njih se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

 1. JAMSTVO I SERVISNI UVJETI

Internetska trgovina ROLA WEBSHOP kupcima koji su sklopili potrošački kupoprodajni ugovor pruža dodatno komercijalno jamstvo sukladno tablici “Uvjeti komercijalnog jamstva” . Komercijalno jamstvo ne zamjenjuje dvogodišnje zakonsko jamstvo.

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje Jamstvenog lista ili računa o kupnji i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

Uvjet za ostvarivanje prava putem komercijalnog jamstva potrošač ostvaruje popunjavanjem Jamstvenog lista te njegovom dostavom na mail adresu Prodavatelja: [email protected] . Nakon ovjere jamstvenog lista od strane prodavatelja, isti će biti dostavljen kupcu na njegovu mail adresu i to najkasnije u roku 2 radna dana od dana podnošenja zahtjeva ROLA WEBSHOPA.

Rok za dostavu popunjenog jamstvenog lista je 14 dana od dana predaje stvari kupcu.

 

Uvjeti komercijalnog jamstava

REDNI BROJ

OPIS OPREME

DOBAVLJAČ

REDOVNO JAMSTVO

PRODULJENO JAMSTVO

UVJET PRODULJENOG JAMSTVA

NAPOMENA

1

Tuševi PVC

ARKEMA

2

 

 

 

2

Preljevne rešetke

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

3

ABS elementi bazenske školjke

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

4

Filteri CANTABRIC , ASTER

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

5

Filteri ATLAS tijelo filtera

 

10

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

6

Filteri ATLAS DIJELOVI

 

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

7

Filteri

HAYWARD

5

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

8

Višeputni ventili

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

9

Višeputni ventili

HAYWARD

1

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

10

Filterski setovi – TIJELO FILTERA

HAYWARD

10

 

 

10 godina na tijelo filtera, 2 godine na opremu
Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

11

Filterski setovi – OPREMA SETA

HAYWARD

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

12

Pumpe

ASTRALPOOL

2

 

 

1 godina dijelovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležajevi.
Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

13

Pumpe

HAYWARD

2

 

 

1 godina dijelovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležajevi.
Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

14

Pumpe PRIME, RESORT

SPECK

5

 

 

1 godina dijelovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležajevi.
Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

15

Pumpe MAGIC, TOP

SPECK

2

 

 

1 godina dijelovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležajevi. Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm, Ph 6,5 – 7,8 pH, Temperatura vode 10 – 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

16

Rasvjeta

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l 

17

Rasvjeta

HUGO LAHME

1

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako INOX ili brončani elementi nisu pravilno uzemljeni Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

18

Dozirne pumpe

ETATRON

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi

19

Dozirne pumpe

BAYROL

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi

20

Dozirne centrale

ETATRON

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi

21

Dozirne centrale

BAYROL

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi

22

Dozirne centrale

SUGAR VALLEY

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi

23

Elektrolize

SUGAR VALLEY

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi. 5000 radnih sati na čelije elektrolize

24

Elektrolize eXO iQ

ZODIAC

3

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi. 5000 radnih sati na čelije elektrolize

25

Dozirne pumpe

ZODIAC

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi

26

Elektrolize Ei

ZODIAC

2

 

 

1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx, peristaltičke cijevčice, rotirajući dijelovi, ležajevi. 5000 radnih sati na čelije elektrolize

27

Toplinske pumpe

AQUARK

5

 

 

Kompresor kondenzator  5g, ostali dijelovi 2 godineJamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm, Ph 6,5 – 7,8 pH, Temperatura vode 10 – 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

28

Toplinske pumpe Z200-Z500

ZODIAC

3

 

 

Kompresor 5g, kondenzator korozija 10g
Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

29

Toplinske pumpe Z600-Z950, POWER FORCE

ZODIAC

2

 

 

Kompresor 5g, kondenzator korozija 10g
Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

30

Ljetni prekrivači GeoBubble ENERGYGUARD 2, SOLGUARD, EXTRASUN, SUNDOWN, MIDNIGHT, ISODEL 500 mikrona

DEL

6

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 1,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet jamstva !

31

Ljetni prekrivači GeoBubble ENERGYGUARD 2, SOLGUARD, EXTRASUN, SUNDOWN, MIDNIGHT, ISODEL 400 mikrona

DEL

3

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 1,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet jamstva !

32

Ljetni prekrivači GEOBUBBLE UK

GEOBUBBLE UK

8

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 1,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet jamstva !

33

Namatala

EMAUX

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm, Ph 6,5 – 7,8 pH, Temperatura vode 10 – 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

34

Oprema za protustrujno plivanje

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

36

Automatske nadopune

AQUACHEM

3

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

37

Automatske nadopune

AQUACHEM

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

38

Hidromasažne kade

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm, Ph 6,5 – 7,8 pH, Temperatura vode 10 – 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

39

Odvlaživači

ZODIAC

2

 

 

 

40

Roboti

ASTRALPOOL

2

 

 

Jamstvo na Astralpool robot je 2 godine ili 1200 radnih sati motora robota.
Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l     Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

41

Roboti RT 2100, 3200

ZODIAC

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

42

Roboti RC 4380, 4400, 4402

ZODIAC

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

43

Roboti RE 4200, 4300

ZODIAC

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

44

Roboti RE 4400iQ, 4600iQ

ZODIAC

2

2+1

Ako je upaeren sa uređajem Aqualink

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

45

Roboti RV 5300, 5380

ZODIAC

3

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

46

Roboti RA 6300iQ, 6500iQ, 6700iQ, 6800iQ, 6900iQ

ZODIAC

3

3+1

Ako je upaeren sa uređajem Aqualink

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

47

Roboti BWT CosimI 150

BWT

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

48

Roboti BWT CosimI 200

BWT

2

1

Uvijet online registracije

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

49

Roboti BWT CosimI 250

BWT

2

2

Uvijet online registracije

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

50

Roboti BWT P500

BWT

3

1

Uvijet online registracije

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

51

Roboti BWT P600

BWT

3

1

Uvijet online registracije

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm, Ph 6,5 – 7,8 pH, Temperatura vode 10 – 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

52

Roboti

MAYTRONICS

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    Spužve, PVC četke su potrošni dijelovi i nisu predmet jamstva.

53

PVC kugla ventili

CEPEX

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    

54

PVC kugla ventili

ASTORE/FIP

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    

55

PVC leptir ventili

CEPEX

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    

56

PVC leptir ventili

ASTORE/FIP

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    

57

PVC  ventili s pogonom

CEPEX

1

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    

58

PVC leptir ventili s pogonom

ASTORE/FIP

2

 

 

Jamstvo se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:
Slobodni klor 0,00 – 2,00 ppm,
Ph 6,5 – 7,8 pH,
Temperatura vode 10 – 35 C,
Tvrdoća vode 12-25 F,
Redox potencijal vode 150- 850 mV,
Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l    

59

Mjerna elektroda pH

ETATRON

 

 

Oprema ili dijelovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet jamstva.

60

Mjerna elektroda pH

SUGAR VALLEY

 

 

Oprema ili dijelovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet jamstva.

61

Mjerna elektroda Rx

ETATRON

 

 

Oprema ili dijelovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet jamstva.

62

Mjerna elektroda Rx

SUGAR VALLEY

 

 

Oprema ili dijelovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet jamstva.

63

Mjerna elektroda Slobodni klor

ETATRON

 

 

Oprema ili dijelovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet jamstva.

64

Mjerna elektroda Slobodni klor

SUGAR VALLEY

 

 

Oprema ili dijelovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet jamstva.