Iskoristite promotivni kod: OTVORENJE za 25% popusta povodom otvorenja Web Shopa

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora:

ROLA TRANSKOP, obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge

 1. Roberto Derosi i Laris Juričić

Vrećari 100, 52231 Nedešćina

OIB: 58465315544

Ovime Vas obavještavam da želim raskinuti Ugovor o prodaji robe navedene na računu.

Datum zaključenja ugovora(*): _________________________________

Ime i prezime potrošača (*): _________________________________

Adresa potrošača (*): _________________________________

Broj računa (*): _________________________________

Današnji datum (*): _________________________________

(*) popunjavaju potrošači kada koriste ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Potpis potrošača: ______________________

ROLA TRANSKOP, obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge   I   vl. Roberto Derosi i Laris Juričić   I   Vrećari 100, 52231 Nedešćina

OIB: 58465315544   I   IBAN:HR3024020061140067454 otvoren kod Erste&Staiermarkische bank d.d.

 

Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe potrošaču su dostupna prilikom pregleda pojedinih ponuđenih artikla namijenjenih za prodaju putem ROLA TRANSKOP internet trgovine. Naziv, sjedište, telefonski broj, adresa elektroničke pošte:

 • RO-LA TRANSKOP, Vrećari 100, 52231 Nedešćina • Telefon:  +385 95 9205999 • E-mail: [email protected]

Obrt RO-LA TRANSKOP prodajom putem Online trgovine nastupa u svoje ime.

Cijene proizvoda istaknute su na stranicama RO-LA TRANSKOP Internet trgovine izražene su u eurima (EUR) i u njih je uračunat PDV. Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda ovisno o ukupnoj vrijednosti naručenih proizvoda i adresi dostave te će biti prikazan u košarici. Cijene koje su navedene na internetskoj stranici uključuju trenutnu zakonsku stopu PDV-a i izražene su u eurima (EUR). Na svakom proizvodu istaknut je iznos maloprodajne cijene i iznos cijene za jedinicu mjere proizvoda osim ako je istovjetna s maloprodajnom cijenom proizvoda. Maloprodajna cijena personalizirana je na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka.

Trošak će također biti izražen za računu koji se generira nakon završene kupnje. RO-LA TRANSKOP zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisani su u Uvjetima korištenja .RO-LA TRANSKOP u svrhu sklapanja Ugovora, ne obračunava troškove uporabe Internet stranice Online trgovine.

Uvjeti plaćanja

Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Kupac je dužan obaviti uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom u roku od 24 sata od trenutka narudžbe te ćemo istu otpremiti nakon što banka provede nalog. U poziv na broj potrebno je navesti broj narudžbe, a plaćanje se vrši na IBAN:HR3024020061140067454 otvoren kod Erste&Staiermarkische bank d.d.

Plaćanje kreditnim karticama

Omogućeno je plaćanje MasterCard®, Maestro® i Visa karticama. Kad potvrdite kupnju, vidjeti ćete potvrdu o svojoj narudžbi koja će biti poslana na vašu e-mail adresu.

Isporuka robe

Naručenu robu dostavit ćemo na vašu adresu unutar Republike Hrvatske po izboru dostavom unutar 3-5 radnih dana  od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Trošak dostave na području Republike Hrvatske naplaćuje se 4 EUR, a za narudžbe u iznosu većem od 140,00 EUR trošak dostave je uključen u cijenu. Kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja robe provjeriti stanje pošiljke i o eventualnim vidljivim oštećenjima ambalaže ili robe zatražiti od dostavljača da se pisano očituje o viđenom, reklamacijom. Ukoliko zaprimanjem proizvoda primijetite oštećenja, da nas obavijestite na vrijeme putem e-pošte na [email protected]

Sve pisane prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N.41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte:

Na adresu: ROLA TRANSKOP, obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Vrećari 100, 52231 Nedešćina

Na e-mail adresu: [email protected]

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Sukladno čl. 81. st. 1 Zakona o zaštiti potrošača, Potrošač ima pravo bez navođenja razloga  jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora. Ugovor se raskida putem  obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje.

 Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu: ROLA TRANSKOP, obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Vrećari 100, 52231 Nedešćina ili na email: [email protected]

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora. Trgovac je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti originalni račun.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača pravo na raskid ugovora o kupoprodaji po čl. 86. nije dopušten u slijedećim slučajevima odnosno kada je:

 • u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

Odredbe stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se na ugovore sklopljene tijekom nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili tijekom izleta koje je trgovac organizirao radi promocije ili prodaje proizvoda potrošaču.

Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača, u skladu s čl. 68. ili čl. 77. ovog Zakona, potrošač je dužan platiti razumni dio cijene sukladno čl. 84. st. 8. ovog Zakona

Troškovi vraćanja robe

U slučaju da potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora obvezan je snositi izravne troškove povrata robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke

ROLA TRANSKOP je odgovoran za materijalne nedostatke na kupljenim proizvodima (reklamacija) sukladno važećim propisima (Zakon o zaštiti potrošača N.N., 41/2014. 110/2015. i Zakonu o obveznim odnosima N.N., 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

ROLA TRANSKOP nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtke koja obavlja poslove dostave proizvoda). U slučaju da vam je pristigla pošiljka oštećena u transportu, vratite istu po dostavljaču na našu adresu, a vama će biti poslana nova pošiljka s ispravnim artiklima na naš trošak.

Reklamacija se priznaje samo uz predočeni originalni račun kao jedini dokaz kupnje. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se potrošačima u razumnom roku zamjena proizvoda, ili uklanjanje nedostataka na reklamiranom proizvodu, ili sniženje cijene proizvoda. Ako u razumnom roku se ne može kupljeni proizvod zamijeniti ili popraviti, moguće je raskinuti Ugovor a novac će biti vraćen. Proizvode koje je potrošač pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.  Obavijesti u slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen: Proizvodi moraju biti vraćeni u originalnom pakiranju te pravilno zaštićeni kako bi se spriječila mogućnost oštećenja proizvoda prilikom transporta.

Završne odredbe

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji dijelom uređuju pojedina pitanja iz ovog područja. ROLA TRANSKOP i Kupac će sve  eventualne sporove nastojati riješiti  sporazumno, a ako u tome nikako ne bi uspjeli, spor će riješiti stvarno i mjesno nadležni sud u Republici Hrvatskoj. Sporovi se mogu rješavati  i izvansudski u slučaju prijedloga za mirenje pri ovlaštenom centru za mirenje u skladu sa Zakonom o mirenju i Pravilnikom odabranog centra za mirenje ili pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (HGK) u slučaju prijave kupca Sudu časti, na koja prava potrošača upućuje Zakon o zaštiti potrošača.

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora